بـه سـایـت هـوشـیـار خـوش آمــدید
بـه سـایـت هـوشـیـار خـوش آمــدید
بـه سـایـت هـوشـیـار خـوش آمــدید
بـه سـایـت هـوشـیـار خـوش آمــدید
  1. خانه
  2. گلچین آهنگ های خارجی

گلچین آهنگ های خارجی

آهنگ خزیـدن Crawling از لینکین پارک


آهنگ کـرخـت Nump از لینکین پارک


آهنگ چیز دیگری مهـم نیست Nothing Else Matters از متالیکـا


آهنگ بخشـوده نشـده The Unforgiven از متالیکـا


آهنگ بـرگشـت ورق  Turn The Page از متالیکـا


آهنگ آتـش را در بـاران روشن کن Set Fire to the Rain از اَدل


آهنگ نمی ترسـم Not Afraid از اِمینم


آهنگ منـو به خـودم بیـار Ring My Bells اِنریکه ایگلسیاس


آهنگ آرزوهای بلـنـد High Hopes از پینک فلـوید


آهنگ نمـون از پیشم بـرو Don’t Stay از لینکین پارک


آهنگ یک روشنایـی بیشتـر One More Light از لینکین پارک


آهنگ سنگین Heavy از لینکین پارک


آهنگ هی تـو Hey You از پینک فلـوید


آهنگ دوست دارم وقتی گریه میکنی Love to See You Cry از اِنریکـه ایگلسیاس


آهنگ نشانه های قدرت Points of Authority از لینکین پارک


آهنگ پیغام رسـان The Messenger از لینکین پارک


آهنگ بوی روح جوانی Smells Like Teen Spirit از نیروانـا


آهنگ همانطور که هستی، نشان بده  Come As You Are از نیروانـا


آهنگ یک قدم نزدیکتر  One Step Closer از لینکین پارک


آهنگ رمیکس In The END


آهنگ کوئین Queen – Bohemian Rhapsody


آهنگ آن دوست خود توست  S’il ne reste qu’un ami از لارا فابین


آهنگ دوست دارم  Je-t’aime از لارا فابین


آهنگ تـا دوبـاره مـرا دوسـت بـداری Pour Que Tu M’Aimes Encore از سلین دیـون


آهنگ تسلیـم می شـوم I Surrender از سلین دیـون


آهنگ در تنگنـا S.O.S d’un terrien en détresse از گرگوری لُمارشال